Groen Kan!

Groen Kan! is een not-for-profit initiatief van Patrick Kools, Thomas Ferguson en Rob de Vos.
We gaan uit van de natuurlijke wens van mensen om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Wij richten ons op het helpen overkomen van de barrieres die mensen tegenkomen bij het omzetten van deze wens naar actie.
Ons doel is bereikt als de Groenekanse gemeente een netto energie leverancier is geworden.

© Groen Kan! 2010, alle rechten voorbehouden.